Przejdź do treści

Polityka Prywatności w Serwisie e-kolorowankidodruku.pl

 1. Ogólne informacje

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych oraz plików cookie na urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu e-kolorowankidodruku.pl w celu świadczenia usług elektronicznych przez Administratora oraz gromadzenia i przetwarzania danych osobowych podanych dobrowolnie przez Użytkowników.

 1. Administrator danych

Administrator danych osobowych to operator serwisu e-kolorowankidodruku.pl. W celu kontaktu z Administratorem, prosimy o wysłanie wiadomości na adres email: admin@e-kolorowankidodruku.pl

 1. Przetwarzanie danych osobowych

Zbierane i przetwarzane przez Administratora dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO). Dane są przetwarzane zgodnie z prawem, w wyraźnie określonych celach, są poprawne merytorycznie i adekwatne w stosunku do celów przetwarzania oraz przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania.

 1. Cel i podstawy prawne przetwarzania danych

Dane osobowe są przetwarzane w celach: a. rejestracji konta Użytkownika oraz realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na podstawie akceptacji warunków Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); b. komunikacji z Użytkownikiem w celu dostarczania niezbędnych informacji oraz budowania pozytywnych relacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); c. promocji produktów i/lub usług Administratora oraz jego Partnerów za zgodą Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); d. udzielenia informacji o nowościach z branży powiązanej z działalnością Administratora, także za zgodą Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); e. celach analitycznych i statystycznych w celu optymalizacji usług i produktów Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); f. ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi w celu ochrony praw Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie danych w każdym przypadku jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy lub korzystania z innych funkcji Serwisu.

 1. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane, dopóki Użytkownik pozostaje aktywnym użytkownikiem Serwisu, a po tym okresie przez okres niezbędny do spełnienia przepisów prawa, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, jednak nie dłużej niż 3 lata od daty zakończenia umowy o usługi elektroniczne.

Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu jej wycofania, jednak wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych dokonanego przed jej wycofaniem.

 1. Prawa Użytkowników

Użytkownik ma prawo: – dostępu do swoich danych osobowych; – sprostowania swoich danych; – usunięcia swoich danych; – ograniczenia przetwarzania danych; – przenoszenia swoich danych; – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora; – wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.

Użytkownik ma również prawo do skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważa, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności.

 1. Logi Administratora

Informacje o zachowaniu użytkowników w Serwisie mogą być rejestrowane i wykorzystywane w celu administrowania Serwisem.

 1. Techniki marketingowe

Administrator używa analizy statystycznej ruchu na stronie za pomocą Google Analytics. Dane te są anonimizowane, a Administrator nie przekazuje danych osobowych do Google Analytics. Istnieje możliwość zarządzania preferencjami dotyczącymi plików cookie w narzędziu dostępnym pod adresem: https://www.google.com/ads/preferences/

Administrator korzysta również z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, w celu kierowania reklam do Użytkownika. Preferencje dotyczące plików cookie mogą być dostosowywane w ustawieniach przeglądarki.

 1. Informacja o plikach cookie

Serwis korzysta z plików cookie, które to są przechowywane w urządzeniach Użytkowników i służą do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki cookie zawierają nazwę strony internetowej, czas przechowywania oraz unikalny numer. Użytkownik może zarządzać plikami cookie poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.

 1. Zarządzanie plikami cookie

Użytkownik może zmieniać ustawienia plików cookie w swojej przeglądarce, jednak wyłączenie niektórych plików cookie może wpłynąć na dostępność niektórych funkcji na stronach Serwisu.

 1. Lista partnerów Serwisu

Nasi partnerzy zbierają informacje o zachowaniu Użytkownika w celach analitycznych i marketingowych. Informacje o plikach cookie i politykach prywatności naszych partnerów można znaleźć w poniższej tabeli:

 1. Postanowienia końcowe

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, jednocześnie zapewniając, że prawa Użytkowników nie zostaną ograniczone. Wszelkie zmiany w Polityce Prywatności będą ogłaszane na stronie Serwisu.